Kalite Politikamız

Sağladığımız tüm ürün ve hizmetlerde Alo Yumurta olarak Kalite Politikamız;

Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutara​​k, müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde yönetmek ve değer oluşturmayan işlemleri ortadan kaldırarak kaynakların etkin kullanımı ile ürün ve hizmetleri tam zamanında teslimat yaparak sürekli iyileştirmek olmakla birlikte ana başlıkları ile şöyle sıralanabilir:

Müşteri Kalite Politikamız

 • Sürekli taze ve kaliteli ürün servisi sunmak,
 • Ürün teslimatı süreçlerinde ortak değerlendirmeleri önemsemek,
 • Hızlı ve zamanında ürün lojistiği sağlamak,
 • Müşteri memnuniyetini, çalışan memnuniyeti ve hizmet kalitemiz ile sağlamak,
 • Müşteri ihtiyaçlarını değerlendirmek ve bu ihtiyaçlara uygun hizmetler sunmak,      
 • Müşterilerle olan ilişkilerin sürekli olmasını sağlamak,

Personel Kalite Politikamız

 • Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmek,
 • Planlı bir eğitim anlayışıyla çalışanlarımızın gelişimine katkıda bulunmak,
 • Tüm çalışanlarda kalite, çevre ve iş güvenliği bilincini tesis etmek,
 • Çalışanlarımızın eğitimi, katılımı, tatmini ve motivasyonunu sağlayacak anlayış ile hareket etmek,

Maliyet Kalite Politikamız

 • En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmek,
 • Fayda odaklı kurumsal politikamız ile müşteri memnuniyetini devamlı kılmak,
 • Maliyetleri düşürmek ve karlılığı arttırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek,

Kurumsal Firma Kalite Politikamız

 • Tüm süreçlerde, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan firma olmak,
 • Tedarikçi ve tedarikçilerle güvene dayalı bir işbirliği içinde olmak,
 • Başlanan her projeyi zamanında, en üst düzey tekniklerle; projesine tam uyumlu, istenen kalitede ve bütçe sınırları içinde eksiksiz tamamlamak,
 • İş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmak,
 • Güvenli, saygın, değerli olan ülkesini ve sektörünü düşünen, çevreye ve kanunlara saygılı, müşterisinin ve çalışanının gurur duyduğu, örnek bir kurum olmak,
 • Firmamızın ve Türkiye’nin adını dünyaya daha çok duyurmak amacına hizmet etmek üzere, mevcut teknik, idari birikimlerimizi yurt dışına taşımak,
 • Ürün ve hizmetleriyle farklılık oluşturan, gelişime ve yeniliklere açık bir ekip olan kadrosuyla, sürati, teknolojiyi, sürdürebilir gelişmeyi benimsemiş, sektörünün lider kuruluşu ve markası olmak,
 • Yenilikçi çözümler üreterek güncel endüstriyel teknoloji ve akademik yeteneklerle; değer ve fayda odaklı, özgün, hızlı, güvenilir, Ar-Ge, test ve değerlendirme servisleri sağlamak,

Yasal Otoritelere Bağlılık/Hukuksal Kalite Politikamız

 • Tüm müşteriler, iş ortakları, servis sağlayıcıları, yasal otoriteler ve tüm sosyal paydaşlar ile güvenlik, üçlü sorumluluk, kalite, İş Sağlığı Güvenliği ve çevre konularında açık iletişim kurmak, performans ve uygulamalara ait bilgileri raporlayarak kayıt altına almak,
 • Yürürlükteki ulusal ve uluslararası yasal ve her türlü şart ve kurallara uymak,

Sağlık, Risk,  Güvelik Politikamız

 • Yaralanma ve sağlık bozulmalarını önleyerek iş sağlığı/güvenliğini sağlamak,
 • Güvenliğin tüm tesis çalışanlarını kapsadığını, emniyeti tehlikeye düşürecek her türlü durumda bildirimin tüm çalışanlar tarafından yapılacağı bilincinde olmak,
 • Tesisimizde depolanan ürünlerin ve tesis donanımlarının, tesiste çalışan personelin, görevli ve ziyaretçilerin güvenliğini her gün 24 saat boyunca yetkin ve belgeli güvenlik personeli ve gerekli alt yapı ile sürekli olarak sağlamak,
 • Risk değerlendirmesi yaparak müşterinin acil ihtiyaç yönetimini en etkin şekilde gerçekleştirmek,

İnovasyon ve Teknoloji Kalite Politikamız

 • Süreç ve yönetimde sistem yaklaşımı ile maksimum iletişim ve verimliliği sağlamak,
 • Verimlilik esasına dayalı olarak, sürekli iyileştirmeyi sürdürülebilir hale getirmek,
 • Uygulanabilir şartları yerine getirerek, çalışan ile tedarikçileri etkin karar verme mekanizması noktasında birleştirmek,
 • Kalite yönetim sistemi oluşturarak, Toplam Kalite Yönetimi prensipleri doğrultusunda hareket etmek,
 • Yöntem ve hizmetlerimizi müşteri beklentilerinin çok üstünde bir düzeye getirebilmek için sürekli olarak geliştirmek,
 • Hizmet geliştirme konusunda, teknolojinin en ileri aşamasına ulaşmayı hedeflemek,
 • Doğal kaynak tüketimini azaltmak ve kirliliği önleyerek çevreyi korumak,
 • Kaliteyi özümseyerek uygulamak ve sürekli gelişimini sağlamak,
 • Kurumsal bilgi seviyesi ve teknik yetkinliklerin devamlı geliştirmek,

Kalite Politikalarımız olarak belirlemiş olup; bu kapsamda yönetim olarak kalite yönetim sisteminin sürekliliği sağlamayı taahhüt ederiz!..